Het Hof van Beroep heeft de neiging om beperkingen – althans gedeeltelijk – opnieuw op te leggen in het geval van federale verkiezingen

By | November 20, 2023

Bovenste regel

Rechters van een federaal hof van beroep leken maandag sceptisch over het argument van voormalig president Donald Trump dat een zwijgbevel dat tegen hem was opgelegd door de federale rechtbank moest worden afgewezen – ook al zeiden ze dat het in de huidige vorm misschien te breed is – wat erop wijst dat het bevel misschien wel te breed is. binnenkort worden aangenomen. ten minste gedeeltelijk opnieuw opgelegd, wat Trump zou kunnen blootstellen aan mogelijke straffen als hij zich uitspreekt tegen politieke vijanden.

Belangrijkste aspecten

De Amerikaanse districtsrechter Tanya Chutkan, die toezicht houdt op het proces tegen Trump wegens zijn poging om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken, heeft in oktober een spreekverbod opgelegd aan de voormalige president, waardoor hij en andere partijen geen opmerkingen mogen maken die gericht zijn op speciaal aanklager van de DOJ, Jack Smith of zijn staf. ; advocaat en aanverwant personeel; gerechtelijk personeel of “elke redelijkerwijs te verwachten getuige of de inhoud van zijn of haar getuigenis.”

Trump ging tegen dat bevel in beroep, en een federaal hof van beroep in Washington DC schortte het tijdelijk op totdat het uitspraak doet in de zaak. Maandag hield het mondelinge pleidooien voordat de rechters een uitspraak deden.

Het panel, dat bestaat uit twee rechters benoemd door voormalig president Barack Obama en één benoemd door president Joe Biden, leek zeer sceptisch over de argumenten van Trump-advocaat John Sauer, ondervroeg hem meer dan een uur en was soms duidelijk gefrustreerd door zijn ‘ontduikingsreacties’. waardoor ze meerdere keren vragen moesten stellen.

De rechters merkten op dat de precedenten van het Hooggerechtshof vereisen dat er een ‘evenwichtstest’ is waarbij de rechten van het Eerste Amendement worden afgewogen tegen de bescherming van de integriteit van een proces door een deel van de toespraak van een beklaagde te beperken, waarbij ze de suggestie van Sauer verwierpen dat de enige manier waarop de toespraak van Trump zou kunnen worden beperkt, is als er vloeide een “duidelijk en aanwezig gevaar” voort uit zijn toespraak, waarvan de advocaat zei dat geen van de opmerkingen van Trump tot nu toe naar voren was gebracht.

Rechter Patricia Millett merkte op dat er een onderscheid bestaat tussen campagnetoespraak en toespraak ‘die gericht is op het ontsporen of corrumperen van het strafrechtsproces’ – wat het argument van Sauer ondermijnt dat het zwijgbevel de politieke toespraak van Trump als presidentskandidaat schaadt, en dus volledig moet worden afgeschaft – en onderstreept : “Legioen zijn de zaken waarin wordt gezegd dat er geen recht is van een strafrechtelijke verdachte om zijn zaak in de media voor te leggen, daar is de rechtbank voor.

Rechter Brad Garcia verzwakte de argumenten van Trump dat sommige verklaringen die aanklagers als bedreigend noemden dateren uit 2020, en merkte op dat die verklaringen “allemaal over hetzelfde onderwerp gaan als deze zaak” en dat, net als in 2020, met het naderen van het proces in deze zaak , zal de sfeer opnieuw “zeer gespannen” zijn en kunnen leiden tot bedreigingen tegen getuigen.

Tegen

De rechters stonden niet geheel onverschillig tegenover de zaak van Trump en zeiden tijdens het verhoor dat Sauer “zeer belangrijke punten” naar voren had gebracht en onderstreepten het belang van het recht op politieke meningsuiting. De rechtbank vroeg de aanklagers ook of hun argumenten niet voldoende respect hadden voor het Eerste Amendement, waarbij Millett zei dat er “een soort verontrustend gebrek aan evenwicht was aan de kant van de vrijheid van meningsuiting aan de kant van de aanklager in deze zaak”. De rechters brachten hypotheken naar voren, zoals de suggestie dat het niet eerlijk zou zijn als Trump niet over bepaalde onderwerpen mocht praten tijdens het presidentiële debat, terwijl zijn politieke tegenstanders wel op een vriendelijke manier konden en zouden moeten spreken terwijl alle anderen doelwitten naar hem gooien. .” en bekritiseren een scenario waarin Trump zou kunnen zeggen dat een potentiële getuige valse dingen heeft gezegd, maar hem geen ‘leugenaar’ mag noemen.

Waar u op moet letten

Het is onduidelijk wanneer de rechtbank uitspraak zal doen over het zwijgbevel, hoewel Trump heeft gesuggereerd dat hij zijn bezwaren tegen het zwijgbevel aan het Hooggerechtshof zal voorleggen als het hof van beroep tegen hem beslist. De rechters suggereerden dat elk spreekverbod dat ze opnieuw zouden opleggen waarschijnlijk beperkter zou zijn, omdat ze de argumenten van de aanklagers bekritiseerden omdat ze te ver ingingen tegen Trumps vrijheid van meningsuiting als politieke kandidaat, door te zeggen dat ze “een scalpel moeten gebruiken, wees hier voorzichtig” om te voorkomen dat “de De rechters suggereerden maandag dat een straatverbod Trump ervan zou kunnen weerhouden tegen getuigen te spreken, alleen als hij antwoordt dat zij getuigen in de zaak zijn. Als het zwijgbevel opnieuw wordt opgelegd en Trump het schendt, zal Chutkan het bevel geven over de verkiezingen van 2020 zal op 4 maart 2024 voor de rechter verschijnen. Trump wordt geconfronteerd met vier aanklachten in het geval van samenzwering en obstructie, waarbij hij een gevangenisstraf van maximaal 55 jaar kan krijgen als hij voor alle aanklachten wordt veroordeeld en tot de maximale straf wordt veroordeeld (die is onwaarschijnlijk.) De voormalige president heeft gepleit niet schuldig te zijn aan de aanklachten tegen hem en heeft gevraagd om de aanklachten tegen hem, die nog hangende zijn, te verwerpen.

Belangrijke achtergrond

Chutkan is de eerste van de rechters die toezicht houdt op de strafzaken van Trump die hem een ​​spreekverbod oplegt. Hij oordeelde in oktober dat zijn uitspraken over de procederende partijen hen ‘doelwit van bedreigingen en intimidatie’ maken en ‘een voldoende ernstige bedreiging vormen voor de integriteit van deze procedures, die niet mogelijk zijn’. alternatieve middelen worden aangepakt.” Het zwijgbevel kwam nadat Trump herhaaldelijk aanklagers, rechters en publieke figuren had aangevallen die mogelijk getuigen zijn van de zaak op sociale media, waarbij aanklagers naar dergelijke opmerkingen verwezen om het bevel te rechtvaardigen, aangezien Trump speciaal aanklager Jack Smith een ‘misdadiger’ heeft genoemd en zei nadat hij was betrapt geladen: “ALS JIJ MIJ VOLGT, VOLG IK JOU!” Trump heeft zich sterk gekant tegen het zwijgbevel, met het argument dat het een ontoelaatbare schending is van de rechten van hem en zijn aanhangers op het Eerste Amendement, die zijn presidentiële campagne zal schaden. Het ministerie van Justitie en speciaal aanklager Jack Smith, die de zaak tegen Trump leidt, betoogden voorafgaand aan de hoorzitting van maandag in gerechtelijke documenten dat ‘er nog nooit een strafzaak is geweest waarin een rechtbank een verdachte een onbeperkt recht heeft verleend om zijn zaak in een procedure te behandelen’. de media, belasteren de aanklager en zijn familie, en… richten zich op specifieke getuigen door hun karakter en geloofwaardigheid aan te vallen.”

Raaklijn

Het zwijgbevel van Chutkan is een van de twee die aan Trump zijn opgelegd, samen met een zwijgbevel aan gerechtspersoneel dat in zijn civiele rechtszaak in New York sprak over vermeende fraude. Trump ging ook in beroep tegen dat bevel – wat hem een ​​boete van $15.000 kostte – en een hof van beroep van de staat schorste het bevel eveneens totdat het een duurzamere uitspraak kon doen.

Verder lezen

Trumps spreekverbod: hier is alles wat de voormalige president niet kan zeggen in de rechtszaken tegen hem (Forbes)

Trump suggereert dat hij de strijd tegen de stilte zal aangaan bij het Hooggerechtshof (Forbes)

Federale rechter herstelt het zwijgbevel van Trump in zaak van verkiezingsinmenging (Forbes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *